Hoe stemt het dorp?

Suggesties en vragen:

Mijn prioriteiten: Meer groenzones/rust en meer veiligheid!!