Hoe stemt het dorp?

Suggesties en vragen:

Verkeersveiligheid : autoluw en Fietsvriendelijk ((geen vrachtwagens op de laag) Ruimtelijke ordening Groene ruimte in de dorpskern