Mijn lokaal bestuur


Je lokaal bestuur? Daar ben je tevreden over! Je weet perfect wat de gemeente doet, wie het bestuur vormt en hoe je hen en de diensten
kan bereiken.

Als je wil, kan je ook zelf actief deelnemen aan het beleid. De gemeente luistert naar inwoners en betrekt hen bij beslissingen.

Hoe blij ben jij met de aanpak van je lokaal bestuur? Schuif het pijltje naar links als je het niet zo goed vindt, en naar rechts als je het wel goed vindt. Hoe verder je het pijltje schuift, hoe meer je wel of niet akkoord bent.

Niet mee eens Geen mening Sterk mee eens

Uw gegevens