Wonen


Inwoners voelen zich thuis dankzij het gevarieerde aanbod aan sociale woningen, aangepaste woningen voor senioren, ruime woningen voor
gezinnen, …  Nieuwe en beter aangepaste woonvormen worden toegepast. In je dorp is er een plek voor iedereen. Er wordt ingezet op gezamenlijk groen, want ook een gezonde woonomgeving is belangrijk.

Leegstaande gebouwen krijgen een nieuwe invulling.

Ben jij tevreden over het woonaanbod in jouw dorp? Schuif het pijltje naar links als je het niet zo goed vindt, en naar rechts als je het wel goed vindt. Hoe verder je het pijltje schuift, hoe meer je wel of niet akkoord bent.

Niet mee eens Geen mening Sterk mee eens

Uw gegevens