Armoede


Veel mensen hebben het financieel moeilijk, maar praten over armoede blijft een taboe. Je kan op veel manieren in armoede verzeilen. Je verliest bijvoorbeeld je werk, je bent alleenstaand (met kinderen), je bent ziek, enzovoort. Zijn er in jouw dorp voldoende
voorzieningen waar mensen in armoede ondersteuning krijgen?

Schuif het pijltje naar links als je het niet zo goed vindt, en naar rechts als je het wel goed vindt. Hoe verder je het pijltje schuift, hoe meer je wel of niet akkoord bent.

Niet mee eens Geen mening Sterk mee eens

Uw gegevens