Sociale samenhang


Ontmoetingsplekken zijn onmisbaar in een dorp. Ze zijn belangrijk voor het sociaal contact met familie, vrienden en buren. Ook  verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Zijn er veel verenigingen in je dorp? Zijn er voldoende ontmoetingsplekken en ken jij je buren nog? Hoe vind jij dat het gaat met de sociale samenhang in je dorp? Schuif het pijltje naar links als je het niet zo goed vindt, en naar rechts als je het wel goed vindt. Hoe verder je het pijltje schuift, hoe meer je wel of niet akkoord bent.

 

Niet mee eens Geen mening Sterk mee eens

Uw gegevens