Koningshooikt

Over Koningshooikt

Het project ‘Veerkrachtige dorpen’ speelt in op de noden waar dorpen vandaag de dag mee te maken krijgen: minder sociale cohesie, mobiliteit, vergrijzing, klimaat, minder voorzieningen,…  Met het Veerkrachtige Dorpen-participatietraject gaat de provincie Antwerpen samen met de lokale besturen en de inwoners op zoek naar creatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Centrale thema’s zijn: samenleven, mobiliteit, klimaat en energie, basisvoorzieningen (onderwijs, openbare diensten, eerstelijnsvoorzieningen), handel en bedrijvigheid, wonen en open ruimte. Maar de stad kan zelf aangeven binnen welk thema ze een project wil uitwerken.

De uitgangspunten van het participatietraject zijn:

  • Samen: Op vraag van, én in nauwe samenwerking met het lokale bestuur;
  • Op maat: Omdat elk dorp zijn eigenheid heeft, wordt er dorp een aanpak uitgewerkt;
  • Geïntegreerd: De vraagstukken die leven in dorpen hebben een sterke onderlinge samenhang. Door integraal te werken, wordt gezocht naar oplossingen die positief zijn voor meerdere uitdagingen;
  • Gedragen: Een gedragen oplossing of project heeft meer kans op (langdurig) succes en sluit beter aan bij de werkelijke behoefte.

In het kader van de uitbouw van participatie en wijkwerking, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, biedt dit project kapstokken aan de stad Lier om met een onderbouwde participatiemethodiek, inclusief professionele begeleiding, van start te gaan in het ‘dorp’ Koningshooikt. Mogelijk zijn op basis van de opgedane expertise bij dit traject op termijn ook toepassingen mogelijk in andere Lierse wijken.

Voor het traject in Koningshooikt zoeken we enthousiaste Juttenaars om mee deel uit te maken van een stuurgroep. De stuurgroep zal mee nadenken over de doelen van het traject. In de stuurgroep worden geen inhoudelijke zaken besproken, dat gebeurt tijdens de sessies met alle inwoners.

Zin om mee na te denken en meer te lezen over de vacature voor de stuurgroep? Alle info en inschrijvingsformulier staan op de website van de stad Lier.

Komende evenementen

Er zijn geen opkomende evenementen in Koningshooikt

Wenst u meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.