Koningshooikt

Over Koningshooikt

Het project ‘Veerkrachtige dorpen’ speelt in op de noden waar dorpen vandaag mee te maken krijgen: minder sociale cohesie, mobiliteit, vergrijzing, klimaat, minder voorzieningen,…  Met het participatieve Veerkrachtige Dorpen traject gaat de provincie Antwerpen samen met het lokale bestuur en de inwoners op zoek naar creatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Centrale thema’s zijn: samenleven, mobiliteit, klimaat en energie, basisvoorzieningen (onderwijs, openbare diensten, eerstelijnsvoorzieningen), handel en bedrijvigheid, wonen en open ruimte.

De uitgangspunten van het participatietraject zijn:

  • Samen: op vraag van, én in nauwe samenwerking met het lokale bestuur
  • Op maat: omdat elk dorp zijn eigenheid heeft, wordt per dorp een aanpak uitgewerkt
  • Geïntegreerd: de vraagstukken die leven in dorpen hangen onderling sterk samen. Door integraal te werken, zoeken we naar oplossingen die positief zijn voor meerdere uitdagingen
  • Gedragen: een gedragen oplossing of project heeft meer kans op (langdurig) succes en sluit beter aan bij de werkelijke behoefte

De uitbouw van participatie en wijkwerking is opgenomen in het bestuursakkoord van stad Lier. Dit project biedt kapstokken aan de stad om met een onderbouwde participatiemethodiek, inclusief professionele begeleiding, van start te gaan in het ‘dorp’ Koningshooikt. Mogelijk kan de opgedane expertise tijdens dit traject op termijn ook van toepassing zijn in andere Lierse wijken.

We werkten doorheen het traject samen met een groep enthousiaste Juttenaars die deel uitmaakten van de stuurgroep. Deze groep inwoners bepaalde mee de richting van het traject en zorgde mee voor een traject op maat van Koningshooikt. Ook de dorpsraad is vanaf het begin nauw betrokken. Bij de start van de actiefase in mei 2022, maakten enkele leden van de stuurgroep de overstap naar de dorpsraad die in deze laatste fase van realisaties en concrete uitwerking een grote rol speelde.

De begeleiding via het traject Veerkrachtig Koningshooikt loopt af in mei 2024, maar we doen verder. De dorpsraad en het lokaal bestuur van stad Lier gaan ook de komende jaren aan de slag met de inwonersvisie. Daarin staan nog diverse voorstellen die het realiseren waard zijn om Koningshooikt nog veerkrachtiger te maken. Als provincie Antwerpen en RURANT blijven we beschikbaar voor info, subsidies en vragen.

We wensen Koningshooikt heel veel succes!

Meer info vind je op de website van de stad Lier.

Komende evenementen

Er zijn geen opkomende evenementen in Koningshooikt

Wenst u meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.