Dorpsanalyse van Ranst: nulmeting najaar 2019

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

– Mobiliteit: Verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, bereikbaarheid met openbaar vervoer, aanpak snel verkeer, sluipverkeer en zwaar verkeer in de kernen
– Vergrijzing:het dorp klaarmaken voor de vergrijzingsgolf die bezig is en nog zal toenemen
– wonen: Werk maken van betaalbaar wonen voor minder begoede Ranstenaren, onder meer door sociale woningaanbod te vergroten
– Jeugd: meer voorzieningen voor jonge kinderen, voor tieners.

Algemeen is het opvallend dat Ranstenaren graag in het dorp wonen: “In Ranst is het plezantst”.

Hier kan je de analyse lezen.