Provinciale subsidie Veerkrachtige Dorpen

Lerend netwerk veerkrachtige dorpen – 4 juni 2021

Begin juli 2021 lanceert de provincie Antwerpen een nieuwe, eenmalige subsidie, speciaal voor dorpen die een veerkrachtige dorpen-traject hebben doorlopen. De subsidieaanvraag moet een link hebben met het dorpentraject. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een ontmoetingsruimte, foodhub, dienstverlening voor kansengroepen, mobiliteitsoplossingen, bijdragen aan de dorpsidentiteit, … Bij voorkeur leiden deze projecten tot empowerment van inwoners uit het dorp.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidie:

  • Ze moet leiden tot een concrete realisatie.
  • Je mag kosten voor werking, investeringen en externe prestaties onder de subsidie laten vallen, maar GEEN personeelskosten.
  • Ze heeft een looptijd van maximum 1 jaar en moet uitgevoerd worden ten laatste eind  2022.
  • Iedereen kan promotor zijn (behalve kmo’s en particulieren).
  • Minstens 1 lokale organisator moet als partner betrokken zijn bij het project.
  • Het maximumbedrag voor de aanvraag is 25.000 €. Je  moet er als promotor geen eigen financiering naast leggen: je project kan voor 100% gesubsidieerd worden. Je ontvangt het bedrag als voorschot, zodat je niet moet prefinancieren.
  • De aanvraag kan een deelrealisatie zijn van een groter project.

Indiening gebeurt online in het e-loket.

Deadline voor het indienen: 30 september 2021 om 13u.

Een tweede deadline voor indiening is 31 maart 2022, 13u. Deze geldt alleen als er nog middelen in de subsidiepot zitten na de eerste ronde.

Het volledige subsidiereglement vind je hier.