Provinciale subsidie Veerkrachtige Dorpen

Subsidie Veerkrachtige Dorpen

In de zomer 2022 lanceert de provincie Antwerpen een nieuwe, eenmalige subsidie, speciaal voor dorpen die een veerkrachtige dorpen-traject hebben doorlopen. De subsidieaanvraag moet een link hebben met het dorpentraject. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een ontmoetingsruimte, foodhub, dienstverlening voor kansengroepen, mobiliteitsoplossingen, bijdragen aan de dorpsidentiteit, … Bij voorkeur leiden deze projecten tot empowerment van inwoners uit het dorp.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidie:

  • De subsidie moet leiden tot een concrete realisatie.
  • Je mag kosten voor werking, investeringen en externe prestaties onder de subsidie laten vallen, maar GEEN personeelskosten.
  • Ze heeft een looptijd van maximum 1 jaar.
  • Iedereen kan promotor zijn (behalve kmo’s en particulieren).
  • Minstens 1 lokale organisator moet als partner betrokken zijn bij het project.
  • Het maximumbedrag voor de aanvraag is 25.000 euro. Je moet er als promotor geen eigen financiering naast leggen: je project kan voor 100% gesubsidieerd worden. Je ontvangt het bedrag als voorschot, zodat je niet moet prefinancieren.
  • De aanvraag kan een deelrealisatie zijn van een groter project.

Indiening gebeurt online in het e-loket.

Het volledige subsidiereglement vind je hier.

De deadlines voor indiening vind je terug in het reglement.