Dorpsanalyse van Achterbroek: nulmeting zomer 2020

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

  • Ruimte voor ontmoeting: opwaarderen en uitbreiden publieke voorzieningen in het dorp;
  • Betaalbaarheid van wonen;
  • Het is een doorgangsdorp met enkele drukke wegen;
  • Vergrijzing;

Algemeen valt het op dat mensen graag wonen in Achterbroek, dat ze nog op hun dorp betrokken zijn (mensen kennen elkaar nog, er is een goed draaiend verenigingsleven) en dat het in dit landbouwersdorp nog best groen en rustig wonen is.

Hier kan je de analyse lezen.