Dorpsanalyse van deelgemeente Zandhoven: najaar 2023

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.  Algemeen valt op dat Zandhoven een dorp is waar het zeer goed wonen is: gunstig gelegen, landelijk, veel voorzieningen, een bloeiend sociaal leven, een degelijk
lokaal bestuur.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

  • Betaalbaarheid van wonen;
  • Het is een doorgangsdorp met enkele drukke wegen;
  • Vergrijzing: Zandhoven heeft een zeer grote populatie senioren. Dit vraagt een aangepast beleid;
  • De grote automobiliteit en bijhorende CO2-uitstoot;
  • Levendigheid van winkelcentrum (continuïteit van winkels, vermijden leegstand, ruimer aanbod horeca).

Hier kan je de analyse lezen.