Dorpsanalyse van Ginderbuiten: nulmeting voorjaar 2021

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht in Ginderbuiten op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

  • Het verenigingsleven heeft een boost nodig: het traditionele verenigingsleven dreigt wat te verdwijnen, maar wordt vervangen door initiatieven als ‘Hier is Ginderbuiten’, en allerlei wijkwerkingen. Trekkers van het verenigingsleven dreigen overbevraagd te worden.
  • Diversiteit is een aandachtspunt: hoe gaat de gemeenschap daarmee omgaan?
  • Mobiliteit: de omslag naar minder auto zou moeten gemaakt worden. Dit is een complex gegeven, die een lange termijnvisie vraagt.
  • Ruimtelijk visie op het dorp: waar verder verdichten, in combinatie met maximaal behoud van de groene en open ruimte.

Algemeen lijkt Ginderbuiten te twijfelen tussen dorps en stedelijk, tussen gemoedelijke sfeer en het opgaan in het uitbreiding nemende centrum van Mol. Nogal wat inwoners geven aan dat ze dat dorpse karakter willen behouden.

Hier kan je de analyse lezen.