Dorpsanalyse van Schoonbroek: nulmeting voorjaar 2019

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

  • Bewustwording op vlak van klimaat en energie;
  • Verkeersveiligheid: snel verkeer in het dorpscentrum;
  • Zorg: geen serviceflats in het dorp, afnemende mantelzorg, veel alleenwonende 75+-ers;
  • Weinig winkels zoals een kruidenier of een buurtwinkel;
  • Wonen: betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, meer sociale (huur)woningen.

Algemeen is het opvallend dat Schoonbroek een zeer jeugdig dorp is. Dit vraagt op lange termijn een visie op hoe te voorzien in de nodige voorzieningen voor die opgroeiende groep: jeugdhuizen, openbaar vervoer, veilige fietspaden naar secundaire scholen, tewerkstellingsmogelijkheden, huisvesting.

Hier kan je de analyse lezen.