Dorpsanalyse Weelde-Station

Rapporten, statistieken, studies, websites, gesprekken met sleutelfiguren,… vormen de basis voor het analysedocument. Het vat de uitdagingen samen waar het dorp voorstaat. De analyse geeft inzichten in de huidige toestand van het dorp. Het is de basis voor een gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners.

Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog verbeterd worden:

– Meer ruimte voor ontmoeting, zowel voor jongeren als voor senioren. Dit kan door bijvoorbeeld werk te maken van een écht dorpscentrum, met bijvoorbeeld ook een goede kroeg.
– Het verenigingsleven uitbouwen en dan zeker naar jongeren toe. Voor hen is er omzeggens niks in het dorp. Seniorenverenigingen kampen dan weer met een tekort aan trekkers.
– Het dorp zelf heeft nauwelijks voorzieningen en ondermaats openbaar vervoer.
– De diversiteit van het dorp is tegelijk een sterkte, maar ook een blijvend aandachtspunt.

Algemeen is het opvallend dat het dorp een kleine, erg diverse gemeenschap is die goed aan elkaar hangt. De inwoners vinden Weelde-Station een gezellige, fijne plek om te wonen.

Hier kan je de analyse lezen.