Dorpskarakterschets Booischot

De dorpskarakterschets ‘Booischot’, gegroeid vanuit het project ‘Veerkrachtige dorpen’, is op 22 mei 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze nieuwe tool is ontwikkeld om te waken over de beeld- en leefkwaliteit in Booischot. Het instrument zal als leidraad worden gehanteerd bij het vergunningenbeleid voor Booischot (centrum en stationsomgeving). Het document vormt een combinatie van een gebiedspecifieke analyse, gekoppeld aan een aantal ontwerpconcepten en richtlijnen alsook concrete acties.

Dorpskarakterschets Booischot

Samenvattende infoborden


Voor vragen of info
Team Planning en Ontwikkeling
015 23 74 00, planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be
www.heist-op-den-berg.be
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg