Inwonersvisie Achterbroek

Aanleiding voor de start van Veerkrachtig Achterbroek was de vraag van de vzw Dorpsraad naar een globale visie op de gemeenschapsvoorzieningen in het dorp. Een aantal gebouwen, waaronder de school en de parochiezaal, zijn aan vernieuwing toe. Er was ook een gebrek aan ontmoetingsruimte, zoals een dorpsplein of -huis. In de coronaperiode werd nog maar eens duidelijk dat dit een voorwaarde voor een bloeiend dorpsleven is. Achterbroek heeft bovendien nood aan gemeenschapsruimte voor vergaderingen, workshops … Ook een dorpsplein, dorpscafé en zitbankjes zijn welkom.

De vraag van de vzw Dorpsraad kreeg de steun van het lokale bestuur van Kalmthout. Voor het gemeentebestuur dient dit traject
een dubbel doel: een gedragen visie op Achterbroek ontwikkelen, samen met de inwoners van Achterbroek, én de banden tussen
bestuur en bevolking versterken.

In het voorjaar van 2021 werden alle inwoners van Achterbroek uitgenodigd om hun dorp mee na te denken over de toekomst van Achterbroek. Tijdens de startweek van 2 tot 9 april 2021 konden ze hun mening geven over tien thema’s die Achterbroek aangaan: sociale samenhang, armoede, verkeer, voorzieningen, tewerkstelling, jongeren, senioren, wonen, bestuurskracht van de gemeente, klimaat. Wat gaat er al goed, wat kan er mogelijk beter? En wat verdient prioritaire aandacht?

In deze inwonersvisie is de input gebundeld die geleverd werd tijdens de startweek van het project ‘Veerkrachtige dorpen’ in Achterbroek en in de daaropvolgende participatiesessies. De drie thema’s die door de deelnemers aan deze sessies bovenaan de agenda zijn geplaatst:
1. de situatie van de gemeenschapsinfrastructuur in het dorp,
2. Jongeren en sociale samenhang,
3. de verkeerssituatie in en rond Achterbroek.

De inwonersvisie over Achterbroek kan je hier lezen.