Inwonersvisie Ginderbroek: wensbeelden voor een fijnere wijk

In 2023 hebben inwoners van Ginderbroek samen nagedacht over een toekomstvisie voor hun wijk. Ze geven drie thema’s prioriteit:

Dit visiedocument is voor het wijkteam van Ginderbroek en voor het gemeentebestuur van Mol een nuttige leidraad voor toekomstige acties in de wijk. Je kan het hier lezen!