Inwonersvisie Schoonbroek: wensbeelden voor een fijner dorp

In 2019 hebben inwoners van Schoonbroek samen nagedacht over een toekomstvisie voor hun wijk. Ze geven zes thema’s prioriteit:

  • Een opgefrist Kerkplein;
  • Verkeersveiligheid;
  • Sociaal Schoonbroek;
  • Jong Schoonbroek;
  • Voorzieningen in het dorp;
  • Behoud van de open ruimte.

 

Dit visiedocument is voor het lokaal bestuur van Retie en voor de inwoners van het dorp een nuttige leidraad voor toekomstige acties in de Schoonbroek. Je kan het hier lezen!