Provinciale subsidie Veerkrachtige Dorpen

SUBSIDIE VEERKRACHTIGE DORPEN

In de zomer 2023 lanceert de provincie Antwerpen een nieuwe subsidie, speciaal voor dorpen die een veerkrachtige dorpen-traject hebben doorlopen. De subsidieaanvraag moet een link hebben met het dorpentraject. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een ontmoetingsruimte of speelmogelijkheid voor kinderen, dienstverlening voor kansengroepen, mobiliteitsoplossingen, bijdragen aan de dorpsidentiteit, … Bij voorkeur leiden deze projecten tot empowerment van inwoners uit het dorp!

De aanvraag kan door het lokale bestuur gedaan worden maar mag ook door het dorpsteam of een andere organisatie, actief in het dorp-gebeuren.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidie:

  • De subsidie moet leiden tot een concrete realisatie, binnen een looptijd van maximum 1 jaar.
  • Je mag kosten voor werking, investeringen en externe prestaties onder de subsidie laten vallen, maar GEEN personeelskosten.
  • Iedereen kan promotor zijn (behalve kmo’s en particulieren).
  • Minstens 1 lokale organisator moet als partner betrokken zijn bij het project.
  • Het maximumbedrag voor de aanvraag is 25.000 euro. Je moet er als promotor geen eigen financiering naast leggen: je project kan voor 100% gesubsidieerd worden. Je ontvangt het bedrag als voorschot, zodat je niet moet prefinancieren.
  • De aanvraag kan een deelrealisatie zijn van een groter project.

Indiening gebeurt online in het e-loket.

Het volledige subsidiereglement vind je hier.

De deadlines voor indiening vind je terug in het reglement (15 oktober 2023).