Veerkrachtig Booischot 2030

Veerkrachtig Booischot 2030 is het eindrapport van het project Veerkrachtige dorpen voor het deeltraject in Booischot. Het omvat een weergave van het gevoerde proces, aangevuld met heel wat informatie over dorp zoals bewoners het beleven. Samen met alle ideeën werd dit vertaald in een toekomstvisie en een actieplan. Dit plan is geen vast gegeven dat sowieso uitgevoerd wordt, maar vormt een keuzemenu aan trajecten en acties om aan een Veerkrachtiger Booischot te werken.

Het eindrapport is momenteel nog niet gefinaliseerd. Onderstaand kan u alvast de informatie getoond tijdens het afsluitend ontdekkingsmoment terugvinden.

Presentatie

Infoborden