Verslag startmoment

Tijdens het startmoment kwamen een 75-tal inwoners van Retie-Centrum langs om hun mening te geven over 10 thema’s m.b.t. leven en wonen in een dorp; hun eigen beleving over het leven in Retie-Centrum.

De input van dit startmoment zal in overleg met het lokaal bestuur en het dorpsteam de focus geven aan het verdere verloop van het traject.

Zowel een korte samenvatting als de uitgebreide versie van het verslag van dit startmoment, kan je hier terugvinden:

Verslag-Startmoment-Retie-centrum