Verslag verdiepingssessie

De verdiepingssessie die plaatsvond in de refter van de gemeentelijke basisschool, kende een
opkomst van 12 inwoners! Het traject Veerkrachtige Dorpen werd kort toegelicht, gevolgd door een
quiz over de analyseresultaten van het dorp. Deze resultaten gaven alvast onmiddellijk stof tot een
gesprek!

Daarna nam iedereen plaats aan de gesprekstafels of doe-tafels waar onderwerpen zoals ontmoeten, bereikbaarheid, lokale handel, sociale samenhang en inclusie in vraag werden gesteld. De inhoud hiervan kwam tot stand door overleg tussen het lokaal bestuur en het dorpsteam gebaseerd op de resultaten van het startmoment.

De onderwerpen van deze verdiepingssessie werden geclusterd in ‘JE LEVEN IN RETIE-CENTRUM,
IEDEREEN MEE IN RETIE-CENTRUM EN DORPSIDENTITEIT’.

Het verslag van deze avond kan je hier terugvinden —>>>  Verslag-verdiepingssessie