Voorjaar 2019: Braken werkt achter de schermen

De kerngroep rond de Kapel van Braken werkt in het voorjaar 2019 achter de schermen verder aan de toekomst van de kapel. Tijdens de vierde werksessie werd feedback gegeven op het plan van aanpak. Dit werd op basis daarvan scherp gesteld door de kerngroep.

De komende maanden wordt gewerkt aan drie sporen:

  1. VOORSTUDIE: er wordt een aanbesteding gedaan voor de opmaak van een schetsontwerp, gedetailleerde kostenraming en voorzet fasering. Er wordt gezocht naar een kostenefficiënt scenario voor het voorziene programma met aandacht voor alle technische aspecten (verwarming, vochtproblematiek, nutsvoorzieningen, stabiliteit,…). Een gedetailleerde kostenraming per onderdeel én voorstel tot fasering moet een duidelijk uitvoeringskader bieden voor de toekomst. Deze studie dient als basis om het quickwinbudget gericht te besteden én toekomstige investeringen in te plannen. Deze studie wordt opgemaakt door een extern bureau, maar wel o.b.v. het geleverde werk van de bewoners.
  2. WERKGROEP OPRICHTING VZW: Een voorwaarde voor alle toekomstige investeringen en activiteiten is de oprichting van een duidelijke beheersvorm. Vandaag wordt gedacht aan de oprichting van een vzw. Deze vzw zal het dagdagelijks beheer van de kapel moeten opnemen, maar ook het toekomstig traject voor renovatie- en aanpassingswerken in handen moeten nemen. Een werkgroep, bestaande uit enkele vertegenwoordigers van de kerngroep, gaat de komende maanden alle technische zaken in orde brengen om tot een oprichting te komen.
  3. WERKGROEP ACTIVITEITEN: hoewel het uiteindelijk de mensen die zetelen in de vzw verantwoordelijk worden om het verdere traject van de kapel in handen te nemen, wordt er een werkgroep opgestart om voorbereidend werk te doen zodat na oprichting een vlotte doorstart gemaakt wordt om de programmatie van de kapel te verbreden én een aantal activiteiten uit te testen. In deze werkgroep worden doelstellingen van de vzw scherpgesteld, criteria voor activiteiten bepaald, verkennende gesprekken gevoerd met bvb. verantwoordelijken van het dienstencentrum en de jeugddienst van Wuustwezel. Ook deze werkgroep gaat de komende maanden aan de slag en bestaat uit enkele vertegenwoordigers van de kerngroep.

Zodra de voorstudie is opgeleverd én er resultaten uit de verschillende werkgroepen zijn, wordt een nieuwe sessie ingepland voor de brede bewonersgroep.