Achterbroek – sessie 1: wat zijn de noden van het dorp?

29/04/2021

20:00u - 22:00u

Parochiezaal Achterbroek, N111, Kalmthout, België

Vandaag kwamen een 20tal mensen digitaal en dus coronaveilig samen om samen de noden van Achterbroek te bespreken: wat kan het dorpsleven nog fijner maken? Uit de startfase werden een aantal thema’s als prioriteit benoemd, die we tijdens deze sessie hebben verdiept:

  1. Gemeenschapsvoorzieningen in Achterbroek. 

Deelnemers aan de sessies zien hierin de absolute prioriteit voor het dorp. Met daarin twee punten die helemaal bovenaan de lijst staan:

  • de renovatie van de lagere school, die bij voorkeur op één site komt. De huidige schoolgebouwen, en zeker die van de kleuterschool, zijn erg onderkomen.
  • het uitbouwen van een multifunctioneel dorpshuis – bijvoorbeeld in het leegstaande klooster. Met daarbij onder meer een dorpscafé, een dorpsplein, een plek voor allerlei sociale activiteiten, een jeugdhuis, …

Andere zaken die aandacht vragen zijn het parochiecentrum (sanitair is bijvoorbeeld moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen), een aantal speelpleintjes, de lokalen van de jeugdverenigingen, de sporthal.

 

2. Sociale samenhang.

Om het dorpsleven van Achterbroek fijner te maken, is de sociale samenhang versterken van belang. Tijdens deze sessie zijn er meerdere aandachtspunten besproken: het verenigingsleven dat moeilijk nieuwe trekkers vindt, dat nieuwe inwoners niet altijd makkelijk geïntegreerd geraken, dat er toenemende diversiteit is in het dorp, dat de gewestwegen die het dorp in vier stukken snijden ontmoeten bemoeilijkt, … Tegelijk gaven de deelnemers aan dat er nog wel een echt dorpsgevoel is in Achterbroek, dat er regelmatig dorpsactiviteiten zijn die leven brengen in de brouwerij.

 

3. Verkeer.

De twee gewestwegen die Achterbroek doorkruisen bepalen het dorpsleven heel erg. De auto, of nog: gemotoriseerd verkeer in het algemeen, is erg aanwezig. Er is veel doorgaand verkeer, ook veel zwaar verkeer, dat bij voorkeur meer geweerd wordt uit het dorp. Door snelheidsbeperkingen in te voeren, of tonnagebeperkingen, door sluipverkeer uit kleinere wegen te weren.

Vanuit de sessie kwam dat er ook nood is aan meer voorzieningen voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de volgende sessie gaan we uitzoeken hoe we vanuit die noden kunnen dromen over hoe Achterbroek de komende jaren zou moeten evolueren.