Booischot in actie (werksessie 4)

03/05/2018

19:00u - 21:00u

Booischot, België

Booischot kiest voor Pop-up ontmoetingsplekje achter de kerk!

De vierde werksessie stond helemaal in het teken van doen! Wat gebeurt er nu met alle input die tijdens de eerste werksessies werd gegeven? Wat staat er allemaal in de planning van de Gemeente en staat er nog te gebeuren binnen het project Veerkrachtige dorpen? Maar vooral: waar spenderen we op zéér korte termijn al 5000 euro aan?

De werkgroep kreeg de keuze uit drie leuke acties die elk enkele concrete ideeën uit de werksessies bundelde:

  1. Een pop-up ontmoetingsplek achter de kerk: met een leuke, aantrekkelijke proefopstelling moet tijdens de zomermaanden uitgetest worden of dit echt de ontmoetingsplek van Booischot zou kunnen worden! Het blijft geen losstaand initiatief want een babbelbank zal bijvoorbeeld na de pop-up ergens in het dorp een nieuw, definitief plekje krijgen. Als de plek werkt, zal ook na de zomermaanden toegewerkt worden naar een definitieve herinrichting.
  2. Verkeersremmende poorten op de invalswegen: een visuele baken wordt aangebracht langs de zijkanten van de weg om de dorpskern van Booischot duidelijk te maken aan doorgaand verkeer. Dit moet verkeer afremmen
  3. Trage wegen en belangrijke doorsteken bekend maken én al enkele strategische doorsteken opnieuw open maken: met deze actie kan het proces, dat al lopende is binnen de gemeentelijke diensten, een stukje sneller lopen dan gepland. Deze actie omvat bewegwijzering voor enkele strategische doorsteken, een kleine bekenmakingsactie van de doorsteken onder de bewoners van Booischot én de creëren van minstens één nieuwe strategisch gekozen doorsteek

De keuze viel dus op de eerste actie, waarmee volop ingezet wordt op een boost van het sociale leven in Booischot! Maar ook andere dingen vallen niet stil. Deze beknopte presentatie geeft aan wat er allemaal lopende is, mede als resultaat van alle input die de werkgroep aangaf!

Benieuw naar alle input en resultaten van het traject? Wil je de pop-up ontmoetingsplek ontdekken? Dit kan op woensdag 20 juni, achter de kerk van Booischot!