Evaluatiesessie Veerkrachtig Heuvelplein

19/06/2019

19:30u - 21:30u

Gemeentehuis Essen, Heuvelplein, Essen, België

Introductie Dirk Konings:

Vanuit de gemeente hebben we Veerkrachtige Dorpen als zeer nuttig ervaren, zowel het participatietraject, als het eindresultaat van het traject. Er is een interessante dorpsvisie uitgekomen waarmee we als gemeentebestuur zeker gaan kijken hoe verder met deze input. De reden waarom we deelnamen aan dit traject, was dat we wilden nadenken op participatieve manier over de herinrichting van de dorpskern. Daarom zijn we in het traject Veerkrachtige dorpen gestapt. We zijn nu in een nieuwe beleidscyclus gestapt (2020-2025), waarin alles een timing moet krijgen (kortom, wanneer we wat gaan uitvoeren). Uit dit traject is heel duidelijk gebleken dat mobiliteit een prioriteit is. Daarom willen we als gemeentebestuur snel een mobiliteitsstudie opstarten. Om verkeersstromen in kaart te brengen, en te kijken welke stromen wenselijk zijn naar de toekomst toe.

De herinrichting van het Heuvelplein zal afhangen van mogelijkheden tot subsidie, maar moet ook kaderen in een ruimer plan met de rest van de site rond het gemeentehuis. We hebben in de maand mei al enkele ideeën gekregen, zoals een lokale streekproductenmarkt op regelmatige basis, meer activiteiten op het plein (bvb geclusterd in de zomermaanden), maar ook herhaalde evenementen zoals een regelmatige afterworkparty. Op deze manier kunnen we op korte termijn al werken aan de levendigheid van het plein.

 1. Evaluatie van de methodiek + van de quickwin (Heuvelplein)

 MAAND MEI

 • Afterwork was geslaagd, een privé-initiatief, maar wel op de publieke ruimte: deed het plein leven
 • Jammer van het slechte weer in de maand mei
 • Betrokkenheid van verenigingen is een klein beetje tegengevallen.
 • Heel fijn dat het plein zo mooi is ingericht door de gemeente.
 • Een hele maand parkeervrij? Er is niet altijd iets te doen, en dan is het jammer dat er geen parkeerplekken zijn. Moet én én verhaal zijn…
 • Jammer dat zelfstandigen zo weinig initiatief hebben genomen om van dat plein tijdens de maand mei iets levendigs te maken.
 • Werner Matheus (UNIZO): Deels autovrij en deels parking zou voor ons beter zijn. Moest het wel een hele maand autovrij zijn gemaakt?
 • Horeca moet betrokken zijn bij een dergelijk verhaal. Als het plein heringericht is, en er is ruimte voor terrasjes (en ook nog auto’s), dan gaat dat hier bloeien. UNIZO wil zeker mee betrokken blijven bij de toekomstige herinrichting.
 • Je kan de dingen niet forceren, zulke veranderingen moeten groeien. Als het plein ingericht wordt op een andere manier, ga je dat ook op een rustige manier zien groeien. Dat gaat niet direct.
 • Invulling van het plein zonder auto’s vond ik heel goed. Geeft meer rust op dat plein, nu is dat een plein geweest – geen parking. Maar het bruisende aspect, moet groeien. Je kan zo iets niet forceren.
 • Er was bij veel activiteiten niks te drinken, dat is jammer. Ook de cafés waren vaak gesloten.
 • Plein dat autovrij was : zeer goed. Als je s middags voorbij reed, zaten er mensen te picknicken op het plein = beste bewijs van het bruisende aspect van het plein. Er was voor de rest niks te doen, maar die mensen zaten daar. Zo’n dorpsplein missen we in Essen momenteel.
 • Activiteiten op het plein zijn zeer weersafhankelijk. Maar ik vond het vooral mooi om te zien dat er spontaan op het plein dingen begonnen te gebeuren. Zoiets heeft ook zijn tijd nodig.
 • We hebben nood in Essen aan terug meer levendigheid. Loop maar eens rond op een zondagmiddag, dan is het centrum hier vaak leeg.

 

TRAJECT VEERKRACHTIGE DORPEN

 • Boeiend, leuk om mee te doen. Het ging ook verder dan alleen het Heuvelplein. Wat mij vooral interesseerde, was de mobiliteit. Daar is enorm veel vraag naar om dieper op in te gaan. Werkvormen waren zeer fijn, hier en daar zelfs speels. Wel belangrijke vraag: wat gaat er nu gebeuren met wat er gezegd is tijdens de sessies.
 • Vooral begin meegemaakt. Wat me opvalt, is dat het niet vanzelf gaat om iets te veranderen. Verder is het belangrijk dat je beleidsvoorstellen in zijn geheel bekijkt. Als je Heuvelplein heraanlegt, moet je het breder kader in ogenschouw nemen (bvb speeltuin, Heuvelhal, …).
 • Traject was wel wat academisch én jeugdbeweging-achtig, ik hoop dat er nu iets gaat gebeuren met de resultaten.
 • Zinvol traject voor mij. Het is goed dat er initiatief wordt genomen om mensen samen te zetten – je kan niet verwachten dat dit initiatief van burgers zelf komt. Het heeft een aantal mensen echt betrokken op Essen.
 • Thema’s waren breder dan Heuvelplein = zinvol. Methodieken waren goed, ze werkten om info te krijgen. Mensen waren ook tevreden als ze naar huis gingen, ze hadden het gevoel dat ze hun inbreng konden doen. Moeilijk punt van het traject is die richting voor de maand mei. Toegespitst op ideeën ideeën ideeën. Er is te lang gedroomd, en niet snel genoeg overgegaan naar de praktische uitvoering. Ik miste dus het aspect “doen”.
 • Er waren weinig vertegenwoordigers van het middenveld, niet gedragen door groot deel van de bevolking. En verder: je kan veel praten, maar het moet gedragen worden door de bevolking. Op zich was dit een goed initiatief, maar we bereikten vooral de idealisten.

 

 1. Hoe hiermee verder?

 

Verwachtingen naar de gemeente:

 1. Mobiliteit:
 • Lange termijn: maak een duidelijk plan, met inbegrip van aanpak zwaar verkeer, aandacht voor de zwakke weggebruiker, verkeersveiligheid, een parkeerbehoeftestudie.
 • Korte termijn: neem al enkele stappen die de verkeersveiligheid ten goede komt (bvb een afgescheiden fietspad of fietssuggestiestroken op de Nieuwsstraat – de fietsveiligheid in die straat, maar ook in andere straten als de Kapelstraat is momenteel niet goed, daar moet snel iets mee gebeuren). Unizo vraagt goede verlichting aan parkings, en ook al enkele buurtbanken (om een veilig gevoel te creëren). Zij suggereren ook om een parkeerplaats te creëren voor personeel van handelszaken en het gemeentehuis (ergens achter het gemeentehuis). Zodat klanten maximaal kunnen parkeren voor winkels: bereikbaarheid van handelszaken is van belang.
 1. Herinrichting Heuvelplein:
 • Op korte termijn: al een aantal kleine ingrepen met een paar zitbanken, een vertoefhoek: zo gebeurt er iets concreets naar de Essenaar toe. Daarnaast zou het fijn zijn als er regelmatig evenementen kunnen doorgaan op het plein om de actie van mei levendig te houden: bvb een boerenmarkt, nog eens twee weken autovrij (ieder jaar).
 • Op lange termijn (tegen het einde van de legislatuur): de realisatie van een heraangelegd plein.
 1. Communicatie:

Mensen blijven betrekken: de dynamiek van het plein in mei in leven houden. Betrek verenigingen, middenstand, horeca daarbij. Bvb in september aankondigen dat volgende september opnieuw een week of twee het Heuvelplein parkeervrij wordt gemaakt, met oproep om acties te organiseren.

 

Wat kunnen burgers zelf doen?

Wij moeten ook buiten komen. Verenigingsleven is zeer sterk in Essen, zij moeten een sterkere rol nemen. Eventueel kan vzw KOBIE een trekkende rol opnemen. Mobiliseer bvb muziekverenigingen om in een bepaald weekend vanalles te organiseren op het plein. Idem voor jeugdverenigingen, sportclubs, … Iemand (gemeente? Kobie) maakt best een jaarplanning op voor het gebruik van het plein. Rolverdeling is dan grosso modo: gemeente geeft de aanzet en zorgt voor de omkadering, de organisatie ligt bij de verenigingen, de horeca en de middenstand.