sessie 2 Veerkrachtig Ginderbuiten

09/09/2021

19:30u - 21:30u

Ginderbuiten, Mol, België

Deelnemers aan deze sessie willen dat Ginderbuiten een sociaal dorp is en blijft. Hiervoor denken ze aan verschillende thema’s:

 

 • Ginderbuiten is een dorp op maat van alle leeftijden.
 • ONTMOETING. Momenteel zijn er weinig voorzieningen voor jongeren en senioren om samen te komen. Dit is een gemis in het dorp. Hier moet zowel informele, spontane ontmoeting mogelijk zijn, als een interessant aanbod aan activiteiten. Dit geldt niet alleen voor senioren, maar ook voor jongeren, voor inwoners van alle leeftijden.
  • Parochiecentrum kan bijvoorbeeld dienen als plek voor ontmoeting, een plek waar verschillende generaties kunnen bij elkaar komen.
  • Hieraan gekoppeld zou ook het kerkplein omgevormd kunnen worden tot een ontmoetingsplein, in plaats van een parking. Ook de kerk zelf krijgt een nieuwe bestemming als ontmoetingsplek. Ook het pleintje aan de scouts kan in dit proces worden geïntegreerd.
  • Verspreid over het dorp zouden bijkomende zitbanken welkom zijn waar mensen met elkaar een praatje kunnen slaan.
  • Er komen meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren. Zo is het pleintje aan het Fransveld onderbenut, en het pleintje aan de overkant van de scouts ligt er wat verloederd bij. Bovendien kunnen ook andere pleinen wat extra tuigen gebruiken (genre basketring, skateramp, …). In de verkavelingswijk wordt een speelplein voor jonge kinderen gemist.
 • FACILITEITEN. Er komt een gedegen plan dat aangeeft welke noden er zijn in het dorp, en hoe die kunnen worden gelenigd:
  • Wonen: serviceflats, andere (hedendaagse) vormen van bejaardenwoningen;
  • Meer bushaltes in het dorp.
  • Postpunt, bank, ziekenfonds, …
 • COMMUNICATIE: Er is regelmatig communicatie op maat van de doelgroep (jongeren, senioren), met daarin overzicht van aanbod op hun maat.
 • Eenzaamheid neemt toe, bij alle leeftijden. Het is een moeilijk grijpbaar probleem. Corona heeft dit thema versterkt.
  • Vanuit de gemeente komt er een analyse van het thema.
  • Verschillende actoren worden betrokken bij het eenzaamheidsbeleid (verenigingen, huisartsen, …).

 

 • Ginderbuiten heeft een goed draaiend verenigingsleven.
 • Trekkers in het verenigingsleven worden maximaal ondersteund , er is ruimte voor nieuwe trekkers
  • Verschillende verenigingen hebben het momenteel lastig, dat is een belangrijk aandachtspunt. Jeugdverenigingen zoals de scouts hebben een nieuwe schwung nodig;
  • Voldoen de seniorenverenigingen in het dorp aan hedendaagse noden van senioren?
   • Raken mensen die slecht te been zijn in de vereniging?
   • Is de drempel voor nieuwe inwoners niet te hoog?
   • Is er ruimte voor diversiteit?
  • Evenementen, getrokken vanuit verenigingsleven, worden voortgezet. Zeker de kermis en de lichtstoet blijven trekpleisters voor het dorp. Deze evenementen versterken het dorps- én verenigingsleven.
  • Er komt opnieuw een jaarlijkse vrijetijdsbeurs/cultuurmarkt die onder meer als doel heeft om mensen toe te leiden naar het verenigingsleven.

 

 • De gemeente Mol voert een integraal en gericht beleid inzake armoede.
 • Armoede neemt echt toe in Ginderbuiten, dit is een groot aandachtspunt.
 • Het blijft een verborgen probleem.

 

 • In Ginderbuiten voelen nieuwkomers zich welkom.
 • Nieuwkomers in het dorp voelen zich soms wat aan hun lot overgelaten. Via verenigingen, wijkverenigingen, … krijgen ze een warm welkom in het dorp.
 • Bewoners van de vele nieuwe appartementen in het dorp zijn moeilijker te bereiken. Daar is ook meer verloop. Ook naar hen toe komt een uitgestoken hand.
 • Nieuwkomers met andere culturele achtergrond zijn welkom in Ginderbuiten. Vaststelling is dat dit vraagt soms veel tijd en moeite vergt om de hand te reiken.