Gompel – sessie 4: keuze van prioriteiten

14/01/2021

19:00u - 21:00u

Gompel, Mol, België

Vandaag bespraken we de stand van zaken van het buurtpleintje. Er is een ontwerp-concept gemaakt waarop 4 grote zones afgebakend zijn:

 • Speel- en evenementenzone (zuidzijde van het plein),
 • speelzone (centraal),
 • parkzone (rondom speelzone),
 • recreatiestukje ter hoogte van parochiezaal (roze gedeelde, noordzijde van het plein)

Met dit concept gaan de ontwerpers naar de gemeente en daarna naar de stakeholdersvergadering, om daarna terug te koppelen naar de mensen uit Gompel.

Geplande uitvoering van de werkzaamheden: ten vroegste najaar 2021, en klaar (hopelijk) tegen de lente 2022 (hopelijk met mooi openingsfeest).

Meer weten? Hier vind je de presentatie over het ontwerp van het plein! 

Verder gaf Piet Verhoeven van de dorpsraad van Esbeek (Noord-Brabant, Nederland) een toelichting over wat zij als inwoners van het dorp zelf doen om hun dorp levendig te houden:

“Voor de periode 2006 was er eigenlijk niet zo’n beste sfeer: “in ons dorp kan niks, in het hoofddorp wordt meer geïnvesteerd”. Toen het dorpscafé Schuttershof dreigde te verdwijnen, zijn we als dorpsraad uit de startblokken geschoten: “Dit mag ons nooit overkomen!” Dit we willen dit bewaren, en we gaan dit niet met de gemeente doen. De kost zal te hoog zijn, beseften we:  “je moet de gemeente daarvoor niet bevragen, je moet de gemeente vragen wat de gemeente kan”. Dan zeiden we: we gaan het zelf doen: we leggen met een paar 100 mensen elk een bedrag van ongeveer 1000 euro in, en daarmee zijn we naar de bank gegaan. Zo is dat vliegwiel beginnen draaien.We hebben snel gerealiseerd: we moeten iets doen waar veel mensen inbreng in kunnen hebben: doeners en denkers. Dit heeft een enorm krachtig wij-gevoel in het dorp gecreëerd. En ook veel samen feesten = erg belangrijk! Het moet leuk zijn, waarom zou ik anders meedoen. Een café is een plek van samenkomst, van ontmoeten. Dat werkt goed voor een dorp.

We hebben ook andere projecten opgestart, waarbij we altijd erg ambitieus starten:

  • een wooncoöperatie zodat jongeren aan betaalbare prijs kunnen blijven wonen in het dorp.
  • Realisatie brede school in een leegstaande kerk à ambitie was: meest duurzame monument in Europa. Ook goed samengewerkt met de gemeente.
  • Dorpsondersteuner aangesteld (zorg voor ouderen) è gemeente heeft dat inmiddels overgenomen, intussen heeft elk dorp van de gemeente zo iemand
  • Energiecoöperatie opgezet
  • De Esbeek-tas met info voor nieuwe inwoners: we maken onze nieuwkomers belangrijk, we omarmen ze. Een dorp is een sociale onderneming, en elke nieuwe ervaring/kennis die erbij komt, omarmen we. We proberen iedereen te laten meedoen, iedereen is belangrijk. Het moet ook volks blijven, iedereen maakt deel uit van ons verhaal.
  • Happenings: Esbeek of the future: nadenken over de toekomst van ons dorp; bikken bij de buren (bij de buren gaan eten)
  • Museum in het café, en kunstroute

Je moet constant in je dorp en in je dorpsraad investeren, niet alleen als je een nood voelt. Je moet de nood voor zijn! In onze streek zijn er nog veel dorpen die dit allemaal doen, bvb Haghorst die een sociaal ruimtelijk plan hebben gemaakt voor hun dorp (http://www.haghorstonsdorp.nl/wonen/bestemmingsplannen/), of Hapert heeft op gebied van zorg zeer vooruitstrevend tewerk gegaan.

Succesfactoren:

  • Inspelen op behoeften/urgentiegevoel/doelen: als je wil, kan het!
  • Stap voor stap: het komt zoals het komt
  • Combineer denken en doen
  • Neem heft in eigen hand, maar werk met iedereeeeeen samen
  • Samenwerken met veel partijen
  • Veel, zeer veel communiceren
  • Het is sociaal ondernemerschap, met kartrekkers die een coachende rol willen opnemen
  • Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden
  • Neem je tijd, zoiets vraagt ook mentaliteitswissel en dat vraagt tijd

Meer weten? Hier vind je de presentatie van de dorpsraad van Esbeek.