Hoe gaan we het Groot-Vorst van morgen vorm geven?

20/09/2018

19:30u - 21:30u

Markt 19, Laakdal, België

Een 15-tal mensen gingen tijdens deze derde werksessie dieper in op twee voorstellen voor een meer “Veerkrachtig Groot-Vorst”. Deze voorstellen – een dorpswinkel en een bewonerscomité voor Groot-Vorst – werden tijdens de vorige sessie weerhouden als meest prioritair voor het dorp.

Hoe moeten de beide voorstellen worden uitgewerkt? Dat werd besproken in twee werkgroepjes. Het werkgroepje dat aan de slag ging met het idee van een dorpswinkel,  is op zoek gegaan naar ideeën voor:

– een locatie: bij voorkeur in de dorpskern omwille van de bereikbaarheid, bijvoorbeeld in de oude Pastorij of het voormalige gemeentehuis – plekken die de gemeente eventueel kan voorzien aan een betaalbare huurprijs;

– een nuttig aanbod: lokale producten, geen verse producten, kan af en toe eventueel dienst doen als dorpsrestaurant – maar mag niet in concurrentie gaan met lokale handelaars, een mobiliteitsaanbod voor mensen die minder goed te been zijn;

realisatie: wie moet dat in handen nemen? Hierbij wordt gedacht aan vrijwilligers, in samenwerking met de mensen van Vogelzang (zie ook voorbeeld Beveren aan de IJzer),  of in samenwerking met een kringwinkel.

De werkgroep is van mening dat er wel degelijk een groot potentieel voor dit soort “depannagewinkel” is. Wel blijven er nog veel praktische vragen over: : Hoe zit het met wetgeving rond bvb voedselveiligheid? Wat voor vergunningen zijn er nodig, welke verzekeringen? Hoe dikwijls hou je die open?  … Hierop gaan we volgende keer verder in.

In de marge van deze brainstormsessie liet de verantwoordelijke van Vogelzang weten de tuin van Vogelzang te willen open stellen voor iedereen van het dorp: er is onder meer een basketterrein, het is een mooie vertoeftuin waar ontmoeting georganiseerd kan worden tussen de bewoners van Vogelzang en dorpsgenoten.

In de werkgroep van het dorpscomité kwamen de deelnemers tot de conclusie dat een dergelijk comité een boost kan geven aan het dorpsleven. Door de verenigingen van het dorp waar mogelijk te ondersteunen (bijvoorbeeld door de coördinatie van activiteiten van de verenigingen zodat er geen overlapping is), door te streven naar een maximale integratie van iedere Groot-Vorstenaar in de dorpsgemeenschap (bijvoorbeeld door mee te werken aan het onthaal nieuwe inwoners, of door het oprichten van een facebookgroep of Hoplr-groep voor Groot-Vorst)  en door regelmatig fijne activiteiten voor het dorp te organiseren (zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt). Dit dorpscomité moet openstaan voor alle inwoners van het dorp, of ze nu betrokken zijn in het verenigingsleven of niet. Dit comité is anders dan bijvoorbeeld een gemeentelijke adviesraad omdat de focus het dorp is, en iedere dorpsbewoner kan deelnemen. Om dit dorpscomité te starten, is een frisse manier van leden werven noodzakelijk, net als het bepalen van een duidelijke focus. Verder is dit comité onafhankelijk van de gemeente, maar wil er wel zoveel mogelijk mee samenwerken. Het zou goed zijn mocht een samenwerking zoals het Meiboomcomité erin zitten.

In een volgende sessie zou het nuttig zijn om iemand van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen uit te nodigen zodat zij hun ervaring kunnen meegeven.