Infoavond Voortuin van ’t Goor

29/06/2022

20:00u - 22:00u

Vrije Basisschool 't Goor en 't Goortje, Pastoor Mellaertsstraat 32, Heist-op-den-Berg, België

Uit het Veerkrachtige Dorpentraject kwam de aanzet om van de graspercelen voor het schoolgebouw van Vrije Basisschool ’t Goor en ’t Goortje een aangename, groene ontmoetingsplek te maken. Met de subsidie onthardt en vergroent het lokaal bestuur Heist-op-den-Berg de plek. De schoolkinderen en buitenschoolse kinderopvang genieten van de nieuwe avontuurlijke speelelementen en bezoekers van de academie, voorbijgangers, … kunnen elkaar ontmoeten in deze groene oase. Verder zoomt het traject zoomt in op een multifunctioneel gebruik van het aanliggende kloostergebouw en schoolgebouw en het creëren van een link met het tegenoverliggende kerkplein.  Iedereen kijkt alvast uit naar de inhuldiging!

 

Samen met de inhoudelijke partners nodigt het Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg de buurtbewoners en stahekolders uit op een infoavond waar het ontwerp van het traject wordt voorgesteld.