Inspiratiedag Veerkrachtige dorpen: Actief Burgerschap

08/05/2023

09:30u - 16:00u

Den Donk, Sint-Antoniusstraat, Mol, België

Waarom een inspiratiedag over actief burgerschap?

 

Veerkrachtige dorpen heeft twee grote doelstellingen:

    1. Gemeentebesturen ondersteunen bij de uitbouw van een (participatief) dorpenbeleid
    2. Inwoners/middenveldorganisaties van dorpen ondersteunen om zelf ook actie te ondernemen om kwesties in hun dorp aan te pakken

 

Waar gaat het over?

Actief burgerschap kan uiteenlopende vormen aannemen: van traditionele vormen van mantelzorg en vrijwilligerswerk binnen verenigingen en zelforganisaties tot coöperaties van burgers die zelf hun eigen energie opwekken, een voedselbank runnen, een buurthuis beheren.

Vaak gaat het om een lokaal en praktisch engagement, concrete pogingen om de eigen straat of buurt leefbaarder te maken en iets te betekenen voor medeburgers.

 

Programma inspiratiedag

09u30: Onthaal met koffie
10u00: Inleiding Veerkrachtige Dorpen (Katleen Verhaert, adviseur dorpen Provincie Antwerpen)
10u10: Opening (Kathleen Helsen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid provincie Antwerpen)
10u25: Panelgesprek: Veerkrachtige Dorpen en actief burgerschap (getuigenissen van beleidsmensen en inwoners over de aanpak, succesfactoren en valkuilen)
11u15: Pauze
11u30: Inspiratiesessies
12u20: Lunch
13u20: Actief burgerschap: tussen theorie en praktijk (Koen Wynants, Commons Lab)
14u00: Uit de praktijk: Actief burgerschap in Mol-Donk (Jef Van Hecken, voorzitter VZW Den Donk)
14u30: Inspiratiesessies
15u20: Afronding
15u35: Een hapje en drankje
17u00: Einde

 

Inspiratiesessies

Voormiddag

100% Participatief: elementen om tot een participatief beleid te komen | Katrien Loots, Avansa | (presentatie)

Inwoners sterker bij je beleid betrekken?

Tijdens deze sessie ontdek je welke acties je als lokaal bestuur kan ondernemen op vlak van denken en doen en dat zowel binnen je eigen organisatie als daarbuiten, in je gemeente en mét je burgers.

Dankzij een bouwstenenschema zie je de samenhang tussen de verschillende elementen.


Een dorpsraad/dorpsraden in je gemeente: wat is dat? | Maarten Lippens, Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw | (presentatie)

In een dorpsraad (dorpsteam, gemeenschapsraad, vereniging dorpsbelang,… ) komen inwoners op voor het algemene belang van hun dorp én de inwoners. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, verschilt van dorp tot dorp.

Tijdens deze sessie kom je te weten hoe dit loopt, welke verhouding ze aannemen t.o.v. het gemeentebestuur (en omgekeerd) en wat ze allemaal doen.


Veerkrachtige Dorpen in de praktijk: een sessie verbeeld | Dorpenteam provincie Antwerpen 

Met een Veerkrachtige Dorpen-traject versterken we actief burgerschap in dorpen. Neem deel aan een sessie uit een verbeeld dorp om te ondervinden hoe we dit aanpakken.


Positief (blijven) communiceren bij ‘lastige’ situaties tijdens participatiesessies | Rishi Panchasara

Word je ook wel eens geconfronteerd met ‘Lastig gedrag’ tijdens een sessie? Denk bijvoorbeeld aan gedrag zoals roddelen over de buren, polariserende uitspraken over anderen in het dorp, dominante aanwezigheid tijdens het gesprek, enzovoort.

Op die manier lijken sommige inwoners door hun uitspraken of gedrag het constructief debat te ondermijnen of het forum te ‘kapen’. Rishi Panchasara, expert op gebied van conflict- en agressiebeheersing, reikt tijdens deze workshop handvaten aan om met dit gedrag om te gaan.

 

Namiddag

5 macrovragen: elementen om tot krachtige participatieve trajecten te komen | Katrien Loots, Avansa Kempen | (presentatie)

Wil je een participatietraject in je gemeente uitwerken, dan bereid je dit best goed voor.

Dat doe je aan de hand van de vijf belangrijkste ‘macrovragen’: Wat wil je bereiken? Waarover wil je het hebben? Welke invloed krijgen burgers? Wie wil je bereiken? Welke middelen voorzie je?

Met deze reflectietool zet je het essentiële denkproces in gang. Ze helpen je om belangrijke keuzes te maken voor de opstart van je traject met burgers.


Outreachend Werken: Wat is dat? Aanpak? | Ben Van Havere en Lieve Lambrechts, SAAMO Provincie Antwerpen | (presentatie)

Door buiten de muren van je organisatie te werken, in de leefwereld van mensen, verlaag je de drempel om deel te nemen aan het dorpse leven. Het is een actieve manier om contact te leggen met mensen die daar niet zelf om vragen.

‘Outreach’ speelt zich af op straten en pleinen, in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. SAAMO provincie Antwerpen werkt al jaren op deze manier en deelt haar ervaringen tijdens deze sessie.


Veerkrachtige Dorpen in de praktijk: een sessie verbeeld | Dorpenteam provincie Antwerpen

Met een Veerkrachtige Dorpen-traject versterken we actief burgerschap in dorpen. Neem deel aan een sessie uit een verbeeld dorp om te ondervinden hoe we dit aanpakken.


Groepsvorming en groepsdynamieken | Philippe Liesenborghs, SAAMO Vlaams-Brabant | (presentatie)

Een dorpsraad of dorpsteam opstarten in je dorp? Goed idee! Goede onderlinge interacties in de groep zijn belangrijk om een positief klimaat te creëren. Hoe stimuleer je een soepele en inclusieve groepsdynamiek en welke methodieken zet je daarvoor in?

Vanuit zijn ervaring bij SAAMO en opgewekTienen bespreekt Philippe Liesenborghs hoe je best aan de slag gaat. Collega Katy van Londen deelt haar ervaring met de dorpsraad en Ottopia in Ottenburg.

 

Impressies..