Koningshooikt – Sessie 2 -Koningshooikt is een sociaal dorp

21/09/2021

19:30u - 22:00u

Koningshooikt, België

Met weer een fijne opkomst van een 30-tal Juttenaren werd er dieper ingegaan over sociaal Koningshooikt.

In 4 verschillende groepen met een mooie gemengde samensetelling van jong, wat jonger en wat minder jong zochten we naar acties om van Koningshooikt een nog socialer dorp te maken. Elke groep koos op welke van de 7 doelen ze zich dieper gingen focussen. Op de pertinente vragen kon expert Hilde snel een antwoord geven.

Deze 7 doelen werden aan het begin van de sessie bekrachtigd:

  1. Koningshooikt is een dorp op maat van alle leeftijden.
  2. In Koningshooikt is er (groene) speelruimte voor kinderen.
  3. Jongeren krijgen een plaats In Koningshooikt.
  4. In Koningshooikt zijn er voldoende (groene) ontmoetingsplekken (voor alle leeftijden).
  5. Senioren die in Koningshooikt wonen maken deel uit van het dorpsleven.
  6. Koningshooikt heeft een goed draaiend verenigingsleven. Dat bekend is bij (de nieuwe) inwoners.
  7. In Koningshooikt voelen nieuwkomers zich welkom.

Er werd ook benadrukt dat er ook heel wat zaken zijn die de inwoners graag willen behouden. Niet alles moet veranderd of verbeterd worden.