Maak mee de actie concreet!

08/11/2018

19:30u - 21:30u

Markt 19, Laakdal, België

Tijdens deze 5de en laatste sessie zijn een tiental Groot-Vorstenaren samen aan de slag gegaan om de voorstellen uit de vorige sessies concreet te maken.

  1. Dorpswinkel.

De opstart van een dergelijke dorpswinkel is een nood omdat:

– Het diensten terugbrengt naar het dorp;
– Het laagdrempelige ontmoeting creëert;
– Het verplaatsingen overbodig maakt voor mensen die minder goed te been zijn.

Maar tegelijk is het een complexe uitdaging om dit op te starten:

– waar moet die komen?
– welk aanbod is er nuttig in het dorp?
– wie moet dit in handen nemen?

Afgesproken werd dat in het voorjaar van volgend jaar de gemeente, samen met de organisaties ONS, Vogelzang en geïnteresseerde dorpsbewoners deze dorpswinkel in handen gaan nemen.

2. Dorpscomité

Tijdens de vorige sessie kwam men tot de conclusie dat voor Groot-Vorst een dergelijk, op het dorp gericht bewonersplatform zeer nuttig kan zijn:

– Ter ondersteuning van het verenigingsleven van Groot-Vorst (bijvoorbeeld door een verenigingenkalender bij te houden),
– Maximale integratie van alle inwoners in de dorpsgemeenschap (bijvoorbeeld door een Facebookgroep voor het dorp te beheren),
– Organisatie van dorpsevenementen (bijvoorbeeld een Paaseierenraap).

Zo’n bewonersplatform moet open staan voor alle bewoners van het dorp. Het is geen typische adviesraad want de focus is het dorp, en iedereen van het dorp is welkom. En dit platform moet onafhankelijk werken van de gemeente.

Tijdens deze vergadering heeft een groepje van een aantal trekkers zich verzameld om het dorpscomité in gang te trekken. De Groot-Vorstenaren zullen in het voorjaar nog van hen horen!