Online sessie 1: uitdagingen en kansen

08/06/2020

19:30u - 21:30u

Poederlee, Lille, België

Een 20-tal gedreven inwoners van Poederlee kwamen online samen voor de eerste werksessie! Voor sommige al het nieuwe normaal, voor anderen toch nog even wennen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst werd er in eerste instantie stilgestaan bij de doelstellingen van dit participatietraject én het organigram rond het kerkgebouw van Poederlee. Hieruit werd duidelijk dat Kerk als dorpsknooppunt één van de schakels is in een groter traject dat moet leiden tot een toekomstverhaal voor het gebouw. Tijdens de komende maanden staan de inwoners centraal: samen bouwen ze aan een wensbeeld voor hun kerkgebouw en geven ze op die manier input voor het verdere traject.

In een tweede onderdeel van de werksessie werden vier thema’s, die belangrijk bleken uit de dorpenmonitor en het startmoment, uitgediept in kleine groepjes: Religie, cultuur, zorg en omgeving. De leidde tot heel wat ideeën, randvoorwaarden, opties en open vragen voor komende werksessies. Een rode draad doorheen alle groepjes was ‘verbinding’ niet alleen door de plaats van religie in het gebouw, maar ook voor alle andere activiteiten waarvoor het gebouw mogelijk gebruikt kan worden.

De input wordt nu verwerkt naar enkele eerste scenario’s die besproken zullen worden tijdens werksessie 2.