Online sessie 2: ideeën en scenario’s

22/06/2020

19:30u - 21:30u

Poederlee, Lille, België

Een 20-tal gedreven inwoners kwamen online samen voor de tweede werksessie. Tijdens deze bijeenkomst werden vier mogelijke toekomstscenario’s besproken voor de kerk van Poederlee. Dit bracht een interessant gesprek op gang rond de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van bepaalde voorstellen. De vier scenario’s en het prikbord waarop we werkten:

 1. Kerk als kerk
  Kerk blijft kerk, enkel occasionele activiteiten zijn mogelijk en hiervoor wordt de kerk aangepast.
 2. Kerk met ontmoeting
  De kerk wordt ingedeeld in een religieuze en niet-religieuze ruimte. De nevenbestemming bestaat uit een intergenerationele plek waar eerstelijnszorg, dagbesteding voor ouderen, vrije ontmoeting… kan plaatsvinden.
 3. Kerk als cultuurtempel
  De religieuze functie verdwijnt en de kerk wordt de podiumzaal voor de hele gemeente.
 4. Kerk als parkluifel
  Uitdoofscenario waarna kerk aangepast wordt tot overdekte structuur in een groter park in het dorp. Koorgedeelte kan mogelijks stille ruimte blijven.

Op het einde van de avond konden de deelnemers stemmen op hun favoriete scenario. Elk scenario kreeg stemmen, maar ‘Kerk met ontmoeting’ kon het meest gesmaakt worden.

Met de conclusies van deze avond werken we verder tijdens werksessie 3. Daarin willen we landen met een eerste algemeen wenskader.