Online sessie 3: visie en aanbevelingen

29/06/2020

19:30u - 21:30u

Poederlee, Lille, België

Een 20-tal gedreven inwoner kwamen online samen voor de derde werksessie. Tijdens deze bijeenkomst werd het eerste ‘wenskader’ voor het toekomstig gebruik van de kerk besproken. Daarna werken drie belangrijke thema’s/uitdagingen verder besproken in kleine groepen.

Het wenskader richt zich op drie grote lijnen:

  1. Religieuze beleving: een ruimte voor erediensten blijft belangrijk in het eigen dorp.
  2. Het nieuwe gebruik: Verbinding is het centrale woord. In het toekomstverhaal moet samenwerking, cultuur en ontmoeting centraal staan. Een gebouw voor de verenigingen, gemeenschapsopbouwende activiteiten en voor kleine contacten tussen inwoners.
  3. De strategie tot verandering: Op een rustige en gefaseerde manier toewerken naar een nieuwe invulling. Alles moet in respect gebeuren met elkaar.

In kleine groepen werd verder nagedacht over (1) de noden die het nieuwe gebruik moet beantwoorden, (2) de doelgroepen van het nieuwe verhaal en wie we dan nodig hebben om dit te organiseren en (3) de manier waarop we aan verandering willen werken.

De output van alle sessies wordt nu gebundeld in een rapport. Dit najaar organiseren we een vervolgworkshop om dit manier iedereen die wil te bespreken.