Ranst – Sessie 1: wat zijn de noden van het dorp?

16/01/2020

19:30u - 21:30u

Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst, België

Deze avond hebben we een spel gespeeld: Bepaal de koers van je dorp! Dat deden een 30tal Ranstenaren door samen werkpunten en pluspunten van hun dorp te verdiepen én door oplossingen te bedenken en wensen te uiten.

Het spel werd gespeeld in vier thematische tafels:

  • Sociaal Ranst (sociale samenhang in het dorp, armoede, integratie nieuwe inwoners);
  • Wonen in Ranst;
  • Mobiliteit in Ranst;
  • Jong en oud in Ranst.

De avond zorgde voor heel wat informatie en ideeën. Zo stelden verschillende deelnemers voor om de dorpskern drastisch te vergroenen. Er is zelf geopperd de kerk en het kerkhof om te vormen tot ‘groene kathedraal’. Het moet voor jongeren mogelijk zijn om betaalbare woningen te vinden in het dorp, enook voor oudere mensen dient een beter aanbod te komen.  Er is kortom nood aan een gevarieerd woonaanbod in het dorp. Verder is mobiliteit voor vele mensen het belangrijkste aandachtspunt: verkeersonveilige situaties, een verminderd aanbod van de Lijn (niet meer naar Lier),  teveel auto’s in de kern. Voor veel aanwezigen is het ook van belang om het dorpsgevoel van Ranst een nieuw elan te geven. Door bijvoorbeeld meer dorpsevenementen te organiseren, door het verenigingsleven extra onder de aandacht te brengen, of door nieuwe inwoners nog beter te ontvangen in het dorp.