Schriek morgen – Werksessie 2

10/01/2019

19:00u - 21:00u

Parochiezaal Schriek, Leo Kempenaerstraat 16, 2223 Schriek

Werksessie twee stond volop in het teken van DOEN! Drie workshoptafel vormen de lopende draad, onderbroken door enkele stellingen én een aanlandtafel waar iedereen op zoek kon gaan naar dé acht meest interessante, typische plekjes van Schriek.
Werktafel één ontwikkelde verdichtingsstrategieën voor een bestaand binnengebied in Schriek. Drie groepen gingen aan de slag met ontwerpen, vertrekkende vanuit de visie van vier archetypes. De ‘architect’ bleek zijn werk het beste te doen. Het ontwerp met aaneengeschakelde eengezinswoningen, groene plekken/parkjes werd verkozen boven dat van de ontwikkelaar, de eigenaar en de buurtbewoner. De drie groepen werkten dit scenario vervolgens zelf verder uit tot een aangename buurt.
De kerkomgeving maakt deel uit van werktafel twee. Hier gingen drie groepen aan de slag met het evenementenplein naast de kerk. In elke groep blijft ‘evenementen’ en ‘parkeren’ de centrale functie. Maar, het groene karakter mag veel meer ingebracht worden langs de randen van het plein. Dit kan door nieuwe groenstructuren én door het openmaken van de pastorietuin. Functioneel wordt het plein opgeladen met zitbanken, petanque (reeds aanwezig in pastorietuin) en speelelementen. Zowel jong als oud moeten hun plek hier vinden. Tot slot werd de groene pleinwand aan de kerkweg als een potentie aanzien die zeker moet blijven. Indien dit gebied dat in het gewestplan aangeduid werd als woongebied wordt ontwikkeld, is behoud van het groene karakter noodzakelijk volgens de deelnemers.
De werktafel mobiliteit stelde twee scenario’s voor: doorgaand verkeer blijvend door de kern versus doorgaand verkeer langs de kern. In scenario twee zou dus enkel nog plaatselijk verkeer in het centrum komen. Elke groep koos uiteindelijk voor scenario één met het idee dat verkeer weren uit de kern, de dynamiek ervan verloren zouden gaan. Aanpassingen aan het straatprofiel zodat een meer gepaste en veilige verkeersomgeving ontstaat, is dan weer wel van toepassing.
Tot slot werden niet acht, maar tien typische plekjes van Schriek aangeduid op de aanlandtafel. Dit zijn bijvoorbeeld de parochiezaal, de serviceflats naast de SPAR, het kerkplein en de Sint-Antoniuskapel.