sessie 1 Veerkrachtig Ginderbuiten

26/05/2021

19:30u - 21:30u

Ginderbuiten, Mol, België

Vandaag bekeken we welke noden inwoners van Ginderbuiten ervaren inzake drie thema’s die tijdens het startmoment werden gekozen als prioritair:

 • sociale samenhang, met thema’s als
  • eenzaamheid
  • evenementen zoals de lichtstoet en de kermis
  • armoede in het dorp,
  • nood aan meer ontmoetingsplekken,
  • integratie van nieuwe inwoners in Ginderbuiten,
  • diversiteit in het dorp,
 • jeugd en senioren, met thema’s als
  • woonbehoeften voor senioren,
  • ruimte voor ontmoeting voor jongeren en senioren,
  • speelruimte,
 • mobiliteit, met thema’s als
  • knelpunten voor voetgangers en fietsers,
  • noden wat betreft openbaar vervoer,
  • gevaarlijke verkeerspunten in het dorp,
  • …..