SESSIE 1 Inwoners namen Heidehuizen mee in handen

17/11/2022

19:30u - 21:30u

Spellenburg, Hazenstraat 5, Mol, België

De aanwezige inwoners van de Hei, de Hutten en Volmolen dachten 17/11/22 samen na over de thema’s mobiliteit, sociale samenhang en basisvoorzieningen in een toekomstig Heidehuizen. Ze noteerden heel wat positieve punten, knelpunten en concrete suggesties. Alle info is opgenomen in het verslag. Verslag_sessie1_HH_resultaten221117

Welkom maandag 18/1 in de cafetaria van WZC om het thema basisvoorzieningen en ontmoeten verder te bespreken.

Hoe meer meningen, hoe ruimer de kijk kan worden op hoe de Hei, de Hutten en Volmolen in de toekomst kan omgaan met de uitdagingen van een dorp in verandering.

Het Veerkrachtige Dorpenteam