Sessie 1 – veerkrachtig Weelde Station – wat zijn de noden van het dorp?

09/12/2021

19:30u - 22:00u

Gezien de virologische situatie vond de eerste participatiesessie van Weelde-Station online plaats met een 20-tal deelnemers. Uit het startmoment blijkt dat de belangrijkste thema’s  een .

Tijdens deze sessie bespreken de deelnemers rond welk krachtlijn/visie ze willen dromen en de noden aanbrengen. De volgende krachtlijnen zijn in groepjes besproken: tekort aan basisvoorzieningen, sociale cohesie en verkeersveiligheid.

Op het vlak van basisvoorzieningen worden verschillende noden besproken:

  • zeer beperkt aanbod aan basisproducten en -winkels: geen bakker, slager,…
  • beperkte dienstverlening: kinderopvang, aangepast woonaanbod voor senioren, gemeentediensten, OCMW, …
  • geen huisarts of apotheek in Weelde-Station
  • Voor winkels en diensten moeten inwoners naar Weelde of Ravels. Het beperkte aanbod openbaar vervoer en mobiliteitsarmoede bemoeilijken de verplaatsingen.

De deelnemers dromen van een levendig en gezellig Weelde-Station. Daartoe zouden ontmoetingsplekken ingericht kunnen worden op maat van alle inwoners met een divers aanbod aan activiteiten. De deelnemers dromen van een gezellig, levendig Weelde – Statie met een eigen dorpsidentiteit.

Deze krachtlijn rond verkeersveiligheid is een thema dat wel erg leeft in Weelde-Station. De verkeerssituatie heeft een impact op alle aspecten van het samenleven in het dorp (veiligheid, wonen, luchtkwaliteit, … ) en dient dus behandeld te worden in een participatiesessie.

Het autoverkeer moet ontmoedigd worden en fietsinitiatieven extra ondersteund + opwaarderen fietspaden.

Er zijn enkele basisproblemen die aangepakt moeten worden:

  • De verkeersveiligheid op de Bredaseweg en de Merksplasseweg ( toenemend vrachtverkeer, verlichting, overdreven snelheid… )
  • De verkeerveiligheid in de woonwijken (Zone 30, zebrapaden, fietspaden,…)
  • Parkeerbeleid
  • Verkeerssituatie rond het industrieterrein
  • Openbaar vervoer en vervoersarmoede

Kom jij de volgende sessies meewerken aan deze krachtlijnen om totveen veerkrachtig Weelde-Station te komen?

Het verslag van deze eerste participatiesessie vind je hier.