Sessie 1: Visie op Essen-centrum

04/12/2018

19:30u - 21:30u

GC De Oude Pastorij, Essendonk, Essen, België

Deze avond hebben we een spel gespeeld: Bepaal de koers van je dorp! Dat deden een 30tal Essenaren door samen werkpunten en pluspunten van hun dorp te verdiepen én door oplossingen te bedenken en wensen te uiten.

Het spel werd gespeeld in vier thematische tafels:

  • Verkeer in het dorp (aan drie verschillende tafels);
  • Sociaal Essen (sociale cohesie, armoede en zorg);
  • Klimaatbewust Essen;
  • Wonen in Essen voor jonge gezinnen.

Hier kwam heel wat informatie én ideeën uit die we meenemen naar de volgende werksessies. Bijvoorbeeld een heus verkeerscirculatieplan voor Essen, gecoördineerde aandacht voor armoede in Essen, meer aandacht voor stoepen zodat ouderen en minder mobiele mensen zich beter kunnen verplaatsen, een meer levendig Heuvelplein, meer aandacht voor klimaat en energie,

,…

 

Inschrijven