SESSIE 2 – basisvoorzieningen en ontmoeten in de Hei, de Hutten en Volmolen

16/01/2023

19:30u - 21:30u

Armonea Woonzorgcentrum Hemelrijck, Kruisven, Mol, België

VERSLAG
De aanwezigen bogen zich over twee thema’s.
1. Ontmoeten: ‘Wat als er in de toekomst een ontmoetingsplaats zou komen’ Hoe ziet dat er dan uit? Welke zaken zijn nodig?
2. Basisvoorzieningen: Waar vinden we deze in en rond Heidehuizen en wat in de toekomst?
De keuze om dieper in te gaan op ontmoeten – een ‘toekomstige ontmoetingsplaats’ komt uit de nood/behoefte om mekaar meer spontaan/gericht te ontmoeten. De behoefte werd tijdens het startmoment en sessie 1 geuit door de aanwezigen.

Hieronder vind je de conclusies.
Een overzicht van alle antwoorden vind je in het verslag_sessie2_VeerkrachtigHeidehuizen_230116

CONCLUSIE ONTMOETINGSPLAATS
We zien ontmoeten (zowel binnen als buiten)  als kans tot kennisuitwisseling, vereenzaming tegen te gaan, mogelijkheden geven tot spelen en leren en tot een praatje te slaan.
We hebben een soort van brugfiguur/ankerfiguur nodig om mensen te verbinden met mekaar op die ontmoetingsplaats.
En we moeten nadenken over de manier waarop informatie willen communiceren naar de inwoners van het dorp. En hen naar de ontmoetingsplaats krijgen.
Een belangrijke nood is dat de plaats/activiteit vlot toegankelijk is.

CONCLUSIE BASISVOORZIENINGEN
Er zijn veel behoeften geuit en zo blijkt dat er voldoende basisvoorzieningen in de nabijheid zijn , maar op langere termijn stellen we ons vragen over de toegankelijkheid ervan. Zolang we mobiel blijven.

Concrete voorstellen rond mobiele handel (frietkraam) werden gebracht.

Daarnaast stelden de aanwezigen vast dat er bepaalde bewegingen zijn die we gewoon moeten ondergaan. We hebben geen grip op al wat er gebeurt rondom ons, maar we kunnen wel op zoek gaan naar kansen om met die uitdagingen om te gaan.

  • Rond kinderoppas
  • Rond het verspreiden van informatie naar het dorp toe
  • Rond het in kaart brengen van het lokale aanbod in Heidehuizen
  • Rond het zoeken naar alternatieven om levensmiddelen tot bij minder mobiele inwoners te krijgen