Sessie 2 – Droom het ideale Heuvelplein

15/01/2019

19:30u - 21:30u

Gemeentehuis Essen, Heuvelplein, Essen, België

Tijdens deze tweede sessie van Veerkrachtig Essen kwamen een 30tal mensen mee nadenken over de toekomst van het Heuvelplein en de verkeersafwikkeling rond het plein. In drie groepjes werd eerst over de invulling van het plein nagedacht, vervolgens gingen die groepjes aan de slag met de verkeerssituatie.

Opvallend was hoe de drie groepen erg overeenstemmende ideeën hebben over zowel de invulling van het plein als over de mobiliteit.

Deel 1: Hoe een goede invulling geven aan het plein?

PARKEREN
Indien Heuvelplein parkeervrij gemaakt wordt, toch nog aan de kant van de Nieuwstraat enkele parkeerplaatsen behouden ifv bvb dokterbezoek. Maar niet om lang te parkeren, alleen kortparkeren.

Het ideale plein gaat ook van gevel tot gevel, en trekt dus geen verkeer. Als er toch nog verkeer langs moet, zorg dan dat het een zone 30 wordt (ook ondersteund door infrastructuur aanpassingen zoals een verhoging van de straat, en voldoende politiecontrole op de naleving van de zone 30).

• HORECA, WINKELS
Maak het plein dusdanig aantrekkelijk dat het nieuwe horeca kan aantrekken. Een fijn plein vraagt om terrasjes, en daarvoor heb je dus horeca nodig. Zorg ook dat De Linden een terras kunnen zetten door een brede stoep te maken voor hun deur. Het nabijgelegen Nispen is een goed voorbeeld, onder meer omdat daar fietsknooppunten passeren.
Naast café/restaurants/terrasjes zou het fijn zijn dat op het plein terug wat winkels komen zoals bvb een bakker. Winkels die passage met zich meebrengen.

Deelnemers verwijzen hierbij naar de Antwerpse Dageraadplaats als voorbeeld. Daar gaan horeca met terrasjes hand in hand met speelruimte voor jongeren en kinderen.

INRICHTING
De pomp op het plein zou liefst moeten blijven, het verwijst naar onze geschiedenis, en is het uitzicht van ons dorp. Alleen staat ze nu – doordat ze zo centraal staat – een beetje in de weg. Voorstel: verplaats de pomp naar de plek waar nu het HH-Beeld staat – dat op haar beurt verplaatst kan worden naar de kerk.
Maak aan de pomp tegelijkertijd een waterelement (zoals bvb aan Park Spoor Noord in Antwerpen)

Voorzie zitbanken en picknickbanken. Bij voorkeur aan de rand van het plein, zodat het plein zelf kan ingevuld worden enerzijds met terrasjes, en anderzijds ruimte biedt voor evenementen te organiseren.

De bomen aan de rand van het plein moeten blijven. Of het nu dezelfde bomen moeten blijven, of vervangen moet worden door nieuwe (lagere) bomen, daarover is nog discussie.
De lage begroeiing op het plein mag weg.

Zitelement voorzien ter hoogte van het gemeentehuis waar jongeren ’s middags hun boterhammen kunnen komen eten, waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Deel 2: Hoe de verkeersafwikkeling rond het plein organiseren?

Voor de verkeersafwikkeling op het plein, vonden de aanwezigen dit scenario dat door de gemeente werd voorgesteld het beste. En wel omdat je de invulling van het Heuvelplein pas kan herdenken als de verkeerssituatie drastisch wordt aangepakt (verkeersarm!).

– Plein van gevel tot gevel. Hierdoor wordt het plein groter.
– Beperkt langsparkeren ter hoogte van de Nieuwstraat. Minder als hier is aangegeven, en beter als dwarsparkeren.
– Eénrichtingsverkeer wordt als een meerwaarde gezien. Suggestie is wel om de rijrichting anders te doen dan op dit plaatje (met name van de Kapelstraat richting de kerk).
– Voorzie een asverschuiving vanaf het kruispunt met de Beliestraat zodat er een terras kan komen aan de Linden die tegelijk het verkeer doet afremmen. Zie voorstellen op zelfde kaart hieronder, aangepast in het rood:- Als je parkeerplaatsen wegneemt op het plein, is het nodig om een parkeerbehoeftestudie te doen om te zien hoeveel plaatsen er nodig zijn. Voorzie ook elders alternatieven, zoals achter het gemeentehuis (Heuvelhal) en eventueel aan het jeugdheem (ondergronds parkeren, eventueel betalend).
– Veiligheid voor fietsers en voetgangers moet centraal staan. Zowel op het plein als richting de Nieuwstraat. Zorg dat fietsers wel twee richtingen kunnen fietsen.
– Als je het plein aanpakt, kan je niet anders dan ook de Nieuwstraat onder handen te nemen. Ook daar éénrichting van maken, en op de vrijgekomen plek:

  • Afgescheiden dubbelrichting fietspad
  • plaats om te parkeren (enkel kortparkeren en bewonersparkeren).
  • Breed voetpad
  • Voldoende fietsparkeermogelijkheden, verspreid over de straat
  • Doorgaand verkeer moet nog kunnen (ook bussen), maar voorzie voldoende verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels, asverschuivingen, … en voldoende handhaving.
  • Deze straat heraanleggen zou moeten kaderen binnen een breed circulatieplan dat Essen-centrum tot aan het station herziet qua verkeerscirculatie.
  • Idealiter wordt er gewerkt met verschillende lussen die het verkeer beter spreiden. Zulke lussen moeten het verkeer vertragen, geeft meer plaats aan fietsen, en zal sluikverkeer weghalen uit de dorpskern. Het is zinvol om dit gedurende een bepaalde periode te testen, en daarover de mensen van het dorp goed te informeren.
  • Voor vrachtwagens zou het goed zijn om venstertijden te voorzien voor leveringen. Bvb niet tijdens de uren waarop kinderen van en naar school gaan.
  • Idealiter wordt de een ring rond Essen afgewerkt, zodat verkeer dat niet in Essen-centrum moet zijn, er ook niet passeert