Sessie 3 Essen-centrum Veerkrachtig

05/02/2019

19:30u - 21:30u

GC De Oude Pastorij, Essendonk, Essen, België

Tijdens deze sessie kwamen een 30tal mensen uit Essen samen om de tijdelijke invulling van het Heuvelplein in mei uit te werken. Zo’n tijdelijke invulling is een laagdrempelige manier om te evalueren wat werkt, en wat niet, om te onderzoeken of het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de Heuvelhal zal lukken, en om te kijken hoe mensen dan het plein gaan gebruiken indien er geen auto’s staan.

Deze methodiek wordt al op meerdere plaatsen gebruikt, zeker in steden. Het voordeel is dat het een flexibel instrument is, een interventie van korte duur die een concept op deugdelijkheid kan testen: beantwoordt dit aan een reële behoefte? Ze is omkeerbaar en relatief goedkoop. Zo kan een ontwerp vorm krijgen via experiment.

In de vorige sessie werd als nagedacht over de visie op het plein voor wanneer het zou worden heraangelegd. Enkele elementen daaruit:

1.Maak het parkeervrij (en voorzie elders alternatieven!);
2.Maak het plein groter: van gevel tot gevel;
3.Ruimte voor horeca (incl. terrasjes), winkels;
4.Inrichting:
– Heilig Hart beeld: verplaatsen naar de kerk
– Pomp behouden, waterpartij van maken
– ruimte voor evenementen
– zitbanken, picknicktafels (aan de rand van het plein)
– zitelementen, bvb amfitheater
5. Verkeer aan het plein moet kaderen in een breed circulatieplan dat door deskundigen moet worden ontworpen. De aanwezigen zijn alvast voorstander van meer ruimte voor de zwakke weggebruiker, onder meer door de Nieuwstraat enkelrichting te maken. Dit biedt de mogelijkheid om een gescheiden fietspad te voorzien, bredere voetpaden en ruimte voor fiets- en autoparkeren.

Om deze principes uit te proberen, zijn volgende elementen afgesproken voor de maand mei:

  • maak het plein groter: tot aan het gemeentehuis om te beginnen.
  • Probeer minstens twee weken een andere verkeerssituatie uit, waarbij enkelrichting wordt ingevoerd in de Nieuwstraat. Dit op voorwaarde van een duidelijke communicatie naar de Essenaren hierover. De technische  dienst van de gemeente werkt een voorstel uit tegen volgende sessie (12 maart).
  • Voorzie tijdelijk extra parkeergelegenheid aan de Heuvelhal – achter de Melkerij.
  • De horeca-zaken aan het plein de mogelijkheid geven om hun terras groter te maken in mei.
  • Verenigingen, scholen en middenstand extra oproepen om activiteiten te organiseren. Zo willen de scholen in mei om de beurt lessen geven op het plein waar passanten kunnen komen naar kijken en zelfs deelnemen.
  • Voorzie fijne elementen zoals zitbanken in deze periode. De technische school Don Bosco onderzoekt of ze deze kan zelf maken .
  • Op de dienst vrije tijd van de gemeente hangt een grote kalender van de maand mei waar mensen die een activiteit willen organiseren, een moment op kunnen reserveren.