SESSIE 3 – mobiliteit in de Hei, de Hutten Volmolen in de toekomst

08/03/2023

19:30u - 21:30u

Zaaltje Spellenburg, Slachthuisstraat, Mol, België

De aanwezigen kregen info over het meerjarenplan mobiliteit van de gemeente Mol. Waar de grote beleidsdoelstelling ‘Mol rijdt veilig en vlot en geeft ruimte aan de fiets’ is. Het STOP-principe (STOP-principe: voorrang aan stappers dan trappers dan openbaar vervoer en tot slot privé vervoer) is de basis van het fietsbeleidsplan 2020-2025 van de gemeente. Er wordt ook gewerkt aan het versterken van het Bovenlokaal Functionele Fietsnetwerk (BFF). Waar op de grote lijnstructuren wordt ingezet zoals  fietsostrades.

Daarnaast werden in quiz-vorm heel wat verkeersweetjes opgedaan. Vnl. weetjes rond de fiets in het verkeer aangezien in voorgaande bijeenkomsten de fiets, de bezorgdheden daaromtrent in Heidehuizen al vaak genoemd zijn.

De aanwezigen bogen zich in groepjes over een 20-tal knelpunten die reeds aangegeven waren in vorige bijeenkomsten. Per knelpunt bekeken ze wat er precies op het punt aan de hand was (snelheid, zichtbaarheid, …). Aansluitend werden heel wat suggesties verzameld over wat het punt beter zou kunnen maken en bijkomende punten opgelijst en geïnventariseerd.

In het uitgebreide verslag_sessie3MOBILITEIT_VeerkrachtigHeidehuizen_230308 vind je oa. de verzamelde info bij de besproken knelpunten.
Info over verkeersbeleid gemeente Mol en verkeersweetjes vind je in de presentatie HH_Sessie3_230308

Kom jij voor de laatste bijeenkomst zondag 7 mei van het Veerkrachtig Heidehuizentraject mee wandelen en andere Heidehuizenaren ontmoeten?
Start aan Woonzorgcentrum Hemelrijck tussen 13.00-15.00 uur einde 16.00 uur