Ranst – Sessie 4 (bis): Samen het zomers gebruik van het dorpscentrum uitwerken (digitale sessie)

02/07/2020

19:30u - 21:00u

Ranst, België

Een thema dat in de voorbije samenkomsten naar voor kwam is het samenleven in Ranst en het gebruik van het plein rond de kerk. Op de sessies van 1 en 2 juli staat de vraag centraal hoe inwoners deze zomer, binnen de beperkingen van corona, elkaar ontmoeten in het centrum van Ranst, en hoe we daarvoor het plein aan de kerk kunnen gebruiken? Nieuwe ideeën die het ontmoeten bevorderen, corona-veilige activiteiten op het plein door en voor diverse bewoners.

Tijdens deze digitale sessie bespraken we met een 15tal aanwezigen wat de mogelijkheden zijn voor deze zomer. Daaruit kwamen diverse ideeën die verder vorm krijgen op 14 juli: een zomerbar, een grote tent waar ontmoeting mogelijk is, een aantal evenementen. Deze eerste elementen kunnen de basis vormen om op langere termijn meer initiatieven uit te werken in het dorp. Wordt vervolgd.