Sessie 4 – Concreet maken van de acties

15/05/2019

19:30u - 21:30u

Schoolstraat 4, Retie, België

Tijdens deze sessie bespraken een 20tal Schoonbroekenaren waaraan het budget van 10.000 euro dat de gemeente Retie heeft uitgetrokken voor een “quickwin” aan besteed mag worden. Onder een quickwin verstaan we een maatregel die onmiddellijk kan genomen worden, die een relatief kleine inspanning vraagt om een groot effect te hebben. Voor het gemeentebestuur van Retie was – bij de keuze van deze maatregel – ook van belang dat er sprake is van een samenwerking tussen gemeente en dorpsbewoners.

De deelnemers verspreiden zich over werktafels en bereidden acties voor rond volgende thema’s:

  • groene woonomgeving, zoals werk maken van trage wegen of een speelbos;
  • sociale samenhang, zoals het plaatsen van een buurtbank of een systeem om nieuwe inwoners welkom te heten;
  • basisvoorzieningen, zoals het organiseren van een afhaalpunt in het dorp;
  • ruimte voor tieners, zoals een plek om te chillen uitwerken.

Er kwamen meerdere bruikbare voorstellen uit de sessie, die allemaal opgenomen worden in het actieplan Veerkrachtig Schoonbroek. De keuze voor de quickwin is gevallen op enerzijds de uitbouw van trage wegen, en anderzijds op de uitwerking van een tienerplek in het dorp.

Op 19 november worden de resultaten van het traject – quickwin en meerjarenplan – voorgesteld aan de bewoners van het dorp.