Sessie 4 Neem Ginderbuiten mee in handen

14/05/2022

13:00u - 18:00u

Brandstraat, Mol, België

Zaterdagnamiddag was het kerkplein van Ginderbuiten ingericht als gezellig terras met onder meer volksspelen, een smoutebollenkraam en een springkasteel en grime-stand voor kinderen. Daarnaast konden de inwoners van Ginderbuiten ideeën uitwisselen over hoe hun dorp extra leven kunnen inblazen. Ze konden onder meer meedenken over de invulling van een ontmoetingsplein, en op welke locatie ze dat plein willen gerealiseerd zien. Een mogelijke locatie is de site van de huidige kerk die in de toekomst een andere invulling krijgt, maar het kan ook een andere plaats zijn. Daarnaast konden de inwoners van Ginderbuiten nog ideeën uiten over hoe ze het dorp levendiger willen maken. Doel is dat de inwoners van Ginderbuiten er samen voor zorgen dat het dorp een hechte gemeenschap wordt die meer is dan het verlengde van Mol centrum. Daarvoor zijn ze ook altijd op zoek naar extra helpende handen. Er is daarom ook een dorpsteam dat een trekkende rol neemt in het dorp.

Samenvatting_ResultatenbevragingontmoetingspleininGinderbuiten220514